Välkommen!

Vi är glada att meddela att från och med 4 juli ingår Lundquists verksamhet i Bergenstråhle & Partners.

Geografiskt och relationsmässigt påverkar inte denna organisationsförändring situationen för Lundquists kunder. Vi kommer fortfarande finnas kvar i samma region, med Karlstad och Borlänge som utgångspunkt och lokala kontaktnät. Vi ser med tillförsikt fram emot de nya möjligheter Bergenstråhle ger våra kunder genom sin bredd, kompetens och välutvecklade syn på patentbranschen.

Bergenstråhle & Partners är med sin över 80-åriga historia som patentbyrå väletablerade i branschen med ett brett nätverk och stor kompetens inom juridik, teknik och affärsutveckling. Detta ger våra kunder nya möjligheter att maximera det kommersiella värdet på sina immateriella tillgångar genom patent, designskydd och varumärken, där ett affärsmässigt perspektiv alltid antas.

För ytterligare information om Bergenstråhle & Partners, besök bergenstrahle.se.

Vi har flyttat!

Lundquist Patentbyrå har flyttat till nya lokaler. Frögatan 3, 65343 Karlstad är vår nya besöksadress. Lindholmspiren 5A, 417 56 Göteborg är vår nya postadress. Välkomna!

Affärsidé

Vår affärsidé är att erbjuda rådgivning och tjänster inom det immaterialrättsliga området för att skapa varaktiga immateriella värden för våra kunder.

Mål och vision

Vår målsättning är att leverera rådgivning och tjänster av högsta möjliga kvalitet, och vår vision är att vara det självklara valet av samarbetspartner inom det immaterialrättsliga området.
Lundquist Patentbyrå erbjuder tjänster inom patent, mönsterskydd, designskydd, formskydd, varumärkesskydd, varumärke, intrång, patentintrång, mönsterintrång, varumärkesintrång. EU-varumärke, EU-designskydd och marknadsrätt.